Лабораторні дослідження


Лабораторні дослідження

Виконуємо лабораторні роботи для визначення кваліфікаційних, фізичних, міцнісних, деформаційних і інших властивостей ґрунтів, хімічного складу води.

Лабораторні роботи виконуємо для визначення кваліфікаційних, фізичних, міцнісних, деформаційних і інших властивостей ґрунтів, хімічного складу води. Лабораторні дослідження ґрунтів і води необхідні для проектних рішень, для проведення розрахунків з улаштування фундаментів, основ, захисних споруд.

Послуги

Аналіз ґрунтів

Здійснюємо повний комплекс аналізу ґрунту. Спеціалізуємось на дослідженнях ґрунтів з особливими властивостями: просідні, набухаючі, техногенні, слабкі, засолені, елювіальні. Маємо власну сертифіковану лабораторію.

Аналіз води

Проводимо спрощений, стандартний і повний аналіз води. Визначаємо агресивність води до бетону, хімічний склад розсолів. Використовуємо власну сертифіковану лабораторію.

Аналіз ґрунтів

Склад і обсяги лабораторних робіт залежать від цільового призначення вишукування та класу наслідків (відповідальності) проектованої будівлі. Спеціалізуємось на дослідженнях ґрунтів з особливими властивостями: просідних, набухаючих, слабких, засолених, елювіальних, техногенних.

Фізичні властивості ґрунтів

Досліджують для отримання даних про властивості ґрунтів, їх гранулометричний склад, пластичність, щільність, вологість. Для  досліджуваного інженерно-геологічного елементу визначають не менше 10 окремих фізичних характеристик та не менше 6 значень міцнісних і деформаційних характеристик ґрунтів. Кількість випробувань із зазначенням характеристик ґрунтів обґрунтовують у програмі виконання робіт (технічному завданні) з урахуванням попередніх досліджень і складності інженерно-геологічних умов.  Додаткові випробування ґрунтів проводяться під час будівництва будівель і споруд класу відповідальності (наслідків) СС3 та у районах розповсюдження ґрунтів з особливими властивостями (просідні, набухаючі, елювіальні, слабкі, техногенні ґрунти).

Фільтраційні властивості ґрунтів

Визначаються для оцінки водопроникності ґрунту та водно-колоїдних зв'язків. Фільтрація і інфільтрація розчинів може докорінно змінити і утворити нові структурні зв'язки в ґрунті. Дослідження водоначиченості ґрунту і його фільтраційних властивостей є вкрай важливим у будівництві. Адже, збільшення води в ґрунті підвищує його міцність завдяки дії молекулярних сил, але при подальшому збільшенні вмісту води міцність ґрунтів знижується  бо знижується тертя між частинками. При цьому вологонасиченні ґрунти реагують на замерзання — різко збільшується міцність ґрунту, але при розтаванні спостерігаємо зворотне явище. Водонасичені ґрунти під навантаженням просідають, бо порушується їх структура. Для ємного аналізу просідності ґрунтів, їх водонасиченості ми проводимо дослідження кущових і одиничних відкачок свердловин, наливи в шурфи і свердловини, дослідне нагнітання води у свердловини. У лабораторних умовах проводимо гранулометричний аналіз, визначаємо коефіцієнт фільтрації, при потребі визначаємо ступінь засоленості й розчинності скельних ґрунтів, максимальну щільність скелету ґрунту за оптимальної вологості, відносну просадність, величину початкового просадного тиску і початкової критичної вологості для просадних ґрунтів та інші показники.

Деформаційні властивості ґрунтів

Досліджуємо здатність змінювати форму і об'єм ґрунтів під дією зовнішніх сил. Для цього проводимо статичне і динамічне зондування, пресіометрію, дослідне замочування котлованів, дослідне ущільнення. У лабораторних умовах визначаємо коефіцієнт консолідації для водонасичених ґрунтів, модуль деформації ґрунту, відносну просадність ґрунту, відносне набухання ґрунту визначаємо модуль пружності, коефіцієнт деформації, коефіцієнт Пуассона, модуль зсуву та інші показники. Проведені дослідження дозволяють виявити характер і розвиток просідних процесів і явищ, умови залягання і пружність набухаючих ґрунтів, поширення і глибину слабких ґрунтів (торфів, заторфованих ґрунтів), тип і потужність боліт.

Міцнісні властивості ґрунтів

Досліджуємо властивості не руйнування ґрунту під дією силових впливів зокрема механічних навантажень, нерівного протікання фізико-хімічних процесів, температурних навантажень та дією електричного та іншого поля. В польових умовах проводимо статичне і динамічне зондування, пенетрацію, випробування на зріз ціликів ґрунту, обертальний і поступальний зріз, дослідне ущільнення. У лабораторних умовах визначаємо кут природного укосу піщаних ґрунтів, відносну просадність ґрунту, кут внутрішнього тертя і питоме зчеплення ґрунту, показники опору ґрунту. Проведені дослідження дозволяють виявити властивості техногенних і просідних ґрунтів,  поширення і склад елювіальних ґрунтів, міцність і повзучість слабких ґрунтів, потужність зони набухання і процеси набухання-усадки набухаючих ґрунтів.

Аналіз води

 В залежності від завдання, проводимо такі комплекси досліджень:

Повний аналіз води для інженерно-геологічних цілей: фізичні властивості (колір, запах, зовнішні домішки, смак), водневий показник (pH), гідрокарбонати і карбонати, хлориди,  магній, кальцій, натрій, вміст агресивної вуглекислоти, бікарбонатну лужність, вміст сульфатів, загальну мінералізацію. Відбір зразків здійснюється з усіх пробурених свердловин, в яких виявлено воду. Основним в аналізі є оцінка агресивності води до бетону.

Стандартний аналіз води: фізичні властивості (колір, запах, зовнішні домішки, смак), водневий показник (pH), вуглекислота вільна, гідрокарбонати і карбонат-іони, хлориди, фтор, амоній, кальцій, залізо, нітрати, загальна жорсткість, карбонатна жорсткість, окиснюваність, сухий залишок.

Спрощений аналіз води: фізичні властивості (колір, запах, зовнішні домішки, смак), водневий показник (pH), гідрокарбонати і карбонат-іони, хлориди, сульфати, кальцій, магній, сума натрію і калію розрахунком, сухий залишок, види жорсткості розрахунком.

Аналіз води підземних джерел господарського водопостачання: запах при 200 і 600 С привкус при 200 С, кольоровість за шкалою, мутність за стандартною шкалою, сухий залишок, хлориди, сульфати, гідрокарбонати і карбонати, кальцій, магній, залізо 2+,3+ ,  водневий показник (pH), марганець, мідь, цинк, нітрати, фтор, сума натрію і калію, види жорсткості за розрахунком

Стандартний аналіз розсолів: сума натрію і калію, жорсткість за розрахунком, фізичні властивості, водневий показник (pH), вуглекислота вільна, гідрокарбонат і карбонат-іони, хлориди, сульфати, кальцій, магній, натрій, калій, сухий залишок.

Корозійна активність ґрунтових та інших вод: у відношенні до свинцевих, алюмінієвих оболонок кабелю для цього визначаємо водневий показник (pH), хлор-іони, залізо загальне, нітрити, гумус за окисленням, загальну жорсткість

Методи досліджень

У роботі використовуємо стандартні методи аналізу,  і залежать від поставлених завдань, складності геологічного розрізу, особливостей ґрунтів та забору води.    лабораторні:
 • Гранулометричний склад для великоуламкових і піщаних ґрунтів
 • Ступінь засоленості й розчинності скельних ґрунтів
 • Ступінь розкладання органічних речовин для торфів
 • Природна вологість
 • Щільність
 • Коефіцієнт пористості
 • Максимальна щільність скелету ґрунту за оптимальної вологості
 • Щільність у щільному і пухкому стані
 • Щільність часток ґрунту
 • Границі текучості та розкочування
 • Показник текучості
 • Коефіцієнт фільтрації
 • Модуль деформації ґрунту
 • Відносна просадність, величина початкового просадного тиску і початкової критичної вологості для просадних ґрунтів
 • Кут внутрішнього тертя і питоме зчеплення ґрунту
 • Тимчасовий опір ґрунту на одноосьовий стиск для скельних ґрунтів
 • Титриметричний
 • Фотоелектроколориметричний
 • pH-метричний
    Польові: 
 • бурові і гірничо-прохідницькі роботи
 • статичне і динамічне зондування

Етапи роботи

 • Рекогностування та спостережні дослідження місцевості
 • Відбір проб
 • Лабораторні роботи, безпосередньо з кожним із зразків відібраних проб
 • Аналіз вихідних даних та камеральні роботи

Розрахуємо вартість робіт для вашого об'єкта

Обладнання

В нашій лабораторії використовують сертифіковане обладнання, згідно ГОСТ і ДСТУ. Усі прилади мають паспорти і повірку, щодо точності.

Часті питання

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Залишились питання?
Заповніть форму для отримання кваліфікованої консультації

Галерея