Геологія


Геологія

Виконуємо геологічні роботи для об’єктів будь-якої категорії складності.

Проводимо оцінку геологічних умов території майбутньої забудови, вивчаємо всі її геологічні характеристики, які необхідні для складання проектної документації та проведення будівельних робіт.

Під час проведення геологічних вишукувань необхідно оцінити характер впливу майбутньої будови на стан розташованого під ним ґрунту, запобігти затоплення ґрунтовими водами, розрахувати правильно фундамент будівлі, не допустити порушення рівноваги раніше споруджених будівель на прилеглій території.

 

Послуги

Інженерна геологія під будівництво нових об'єктів

Виконуємо для об’єктів будь якої категорії складності. Від СС1 до СС3.

Інженерна геологія для реконструкції існуючих споруд

Виконуємо геологію якщо планується надбудова поверхів існуючого будинку чи прибудова певних приміщень.

Геофізичні роботи

Виконуємо з метою вивчення структурно-тектонічної будови, меж розповсюдження, потужності і властивостей ґрунтів, рівнів підземних вод, виявлення аномалій і мікросейсмічного районування.

Геологорозвідка

Проводимо повний комплекс спеціальних робіт і досліджень для вивчення надр землі. Геологорозвідка є основою для отримання дозволу на видобування корисних копалин.

Інші геологічні дослідження

Здійснюємо додаткові геологічні вишукування: виявляємо і оконтурюємо неоднорідні ґрунти, карстові порожнини, досліджуємо суфозійні і зсувні процеси.

Розрахуємо вартість робіт для вашого об'єкта

Інженерна геологія під будівництво нових об'єктів

Виконуємо для об’єктів будь якої категорії складності. Від СС1 до СС3

 • житлові будинки, житлові комплекси
 • заводи, фабрики
 • електростанції
 • автомобільні дороги
 • залізничні шляхи
 • родовища корисних копалин
 • фермерські і аграрні господарства
 • сміттєзвалища
 • станції для зв’язку
 • котельні
 • склади
 • станції технічного обслуговування
 • автозаправний комплекс
 • супермаркети, торгові центри
 • котеджі, технічні приміщення

Така геологія є потрібна на стадіях: передпроектні роботи, ескізний проект (ЕП), техніко-економічне обґрунтування (ТЕО), техніко-економічний розрахунок (ТЕР), проект (П), робочий проект (РП), робоча документація(Р). Об’єм робіт, зі сторони Замовника визначається у технічному завданні і нами уточнюється з врахуванням вимог ДБН А.2.1-1-2014 “Інженерні вишукування для будівництва”.

Геологічний звіт дає змогу визначити чи є приховані ризики при закладанні фундаментів, орієнтовну вартість фундаментів, потребу у виконанні додаткових досліджень для виявлення карстових пустот, зсувних процесів, слабких ґрунтів та іншого.

Згідно з технічним завданням проводяться бурові роботи, дослідження території, лабораторні дослідження, які формують геологічний звіт.

Повнота і достовірність геологічного звіту дозволяє отримати Замовнику містобудівні умови для будівництва.

Наше завдання провести оптимальне за ціною геологічне дослідження, яке не буде штучно збільшувати вартість фундаменту планової споруди.

Інженерна геологія для реконструкції існуючих споруд

 

Виконуємо геологію якщо планується надбудова поверхів існуючого будинку чи прибудова певних приміщень.

Замовник подає технічне завдання у відповідності з яким проводяться бурові роботи, проходка шурфів (канав), лабораторні дослідження на основі отриманих і опрацьованих даних формується геологічний звіт.

Геофізичні роботи

 

Виконуємо з метою вивчення структурно-тектонічної будови, меж розповсюдження, потужності і властивостей ґрунтів, рівнів підземних вод, виявлення аномалій і сейсмічного мікрофінансування.

Геофізичні методи дозволяють :

 • визначити підземні комунікації (труби, кабелі)
 • зафіксувати положення карстових пустот;
 • дослідити рівень ґрунтових вод, кількість і швидкість потоку;
 • залягання сильно стискуваних і неоднорідних ґрунтів
 • поділити території у відповідності до сейсмічної активності
 • оцінити ступінь руйнування від землетрусів
 • провести профілювання ґрунту
 • визначити глибину і профіль дна річки (озера)

Використовуємо такі методи геофізичного дослідження:

1.Вертикальне електричне зондування (ВЕЗ)

2.Георадіолокаційне обстеження

3.Мікросейсмічне районування

Кожен з методів дозволяє визначити окремі позиції, тому їх застосування завжди потребує уточнення і підбору найбільш інформативного для оцінки певної території. Усі методи геофізики потребують підтвердження через проведення бурових робіт

 

 

Геофізичні роботи представлені трьома методами які ми успішно використовуємо в інженерно-геологічних вишукуваннях, це специфічні роботи але вони інколи потрібні.

Геофізика (фізика землі) включає в себе різні  методи дослідження: сейсмірозвідку, гравірозвідку, магнітну розвідку, електророзвідку. Назви методів описують які типи хвиль досліджуються: сейсмічні хвилі, гравітаційне поле, геомагнітне поле, електромагнітне поле. У інженерній геології використовується вертикально електричне зондування, геолокаційне обстеження, мікросейсмічне районування.

Геологорозвідка

 

Комплекс спеціальних робіт і досліджень який передбачає вивчення надр землі. Геологорозвідка дозволяє отримати дозвіл на видобування корисних копалин. Це регламентується Постановою Кабінету міністерства України №615 від 30.05.2016р. “Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами”.

Геологорозвідка включає в себе бурові роботи, лабораторні дослідження, проведення експертизи і оцінки корисних копалин.

Якщо певна ділянка раніше не була досліджена і запаси не були затверджені в Державній комісії України по запасах корисних копалин (ДКЗ), ми допоможемо отримати дозвіл на геологічне вивчення території, проведемо геологорозвідку і затвердемо запаси в ДКЗ і на основі допоможемо отримати спецдозвіл на видобування корисних копалин.

Важливим є правильно оцінити кількість запасів, бо від цього буде залежати вартість спецдозволу. Якщо запаси були завищеними, тоді відбувається передплата за спецдозволом. Важливим є залучення до цієї роботи спеціалістів найвищої категорії, бо саме вони дозволять точно оцінити запаси та їх якість, прорахувати реальну рентабельність родовища, уникнути додаткових капіталовкладень, знизити вартість спецдозволу, уникнути часових втрат при запуску родовища та проблем при перевірки документації. На підприємстві відділ гідрогеології включає спеціалістів найвищої категорії, а керівник відділу також є членом ДКЗ.

Інші геологічні дослідження

 • Оконтурювання невитриманих або неоднорідних ґрунтів
 • Статичне зондування
 • Дослідження суфозійних, зсувних процесів, обвалів
 • Виявлення карстових порожнин

Застосовують для додаткових вивчень наслідків взаємодії проектованих будівель  (споруд) з геологічним середовищем, і для оцінки небезпечних процесів, які відбуваються на плановій території забудови

Статичне зондування

Статичне зондування один з напрямів пресіометрії. Цей  метод дослідження передбачає використання спеціального приладу для визначення фронтального і бокового тертя ґрунту. Він визначає несучу здатність палі.

Ці параметри є важливими для розрахунку проектантів, щоб знати чи використовувати на певному об’єкті вдавлюванні палі. Цей метод не завжди використовується, а лише тоді коли необхідно знати яку несучу здатність несуть палі. Статичне зондування  допомагає проектантам при плануванні палевого поля, розрахунку відстані між палями, їх кількості і довжини.

Площа виконання статичного зондування визначається технічним завданням, яке надає замовник. Спочатку здійснюється польовий етап — затискання в ґрунт бурових штанг і замір фронтального і бокового тиску ґрунту. При камеральній обробці даних здійснюється графічна інтерпретація отриманих результатів і проводяться спеціальні розрахунки, що є основою звіту.

Дослідження суфозійних, зсувних процесів, обвалів

Дослідження суфозійних, зсувних процесів, обвалів. Проводяться додаткові інженерно-геологічні дослідження щоб отримати дані про стійкість ґрунтів, гідрологічні особливості території та наявність порожнин у масиві ґрунту. У результаті проведених досліджень наводиться районування території за небезпекою виникнення зсувних і обвальних процесів, оцінка стійкості схилу, оцінка непрямих наслідків (деформації існуючих будівель, затоплення долин, зміщення земляних мас у акваторію). Розробляються рекомендації з інженерного захисту території від суфозійних, зсувних процесів і обвалів.

Виявлення карстових порожнин

Виявлення карстових порожнин. Підлягають додатковим дослідженням райони розвитку карсту. Для цього в ході дослідження визначаємо умови виникнення карсту, характер і інтенсивність його прояву, стійкість території до провалів і осідань. До складу інженерно-геологічних робіт входить також маршрутні спостереження, які дозволяє розробити рекомендації з запобігання наслідків небезпечних змін геологічного середовища для існуючих і проектованих будівель і споруд. Під час районування встановлюємо категорії стійкості території, середні діаметри карстових провалів. Часто при виявленні карстових порожнин рекомендуємо замовнику застосувати кілька методів дослідження, зокрема оконтурювання територію за допомогою буріння свердловин і проведення геофізичного дослідження. Поєднання методів дозволяє підвищити точність отриманих результатів і визначити карстовий рельєф, потужність, ступінь тріщинуватості і кавернозності карстової товщі.

Часті питання

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Залишились питання?
Заповніть форму для отримання кваліфікованої консультації