Інші роботи


Інші роботи

Виконуємо різні геофізичні роботи, здійснюємо проектування доріг, статичне зондування та трасування.

Послуги

Статичне зондування

Додатковий метод дослідження для визначення несучої здатності палі. Слід застосовувати для пухких і сипучих ґрунтів.

Трасування

Проводимо трасування лінійних споруд автомобільних доріг.

Дослідження зсувних і просідних процесів

Проводимо дослідження властивостей ґрунтів у масиві.

Проектування доріг

Здійснюємо проектування доріг місцевого значення.

Статичне зондування

Статичне зондування один з напрямів пресіометрії. Цей метод дослідження передбачає використання спеціального приладу для визначення фронтального і бокового тертя ґрунту. Він визначає несучу здатність палі.

Трасування

Виконуємо трасування лінійних споруд автомобільних доріг, ділянки траси залізниці, ліній підземних магістралей. Проводимо  великомасштабне знімання території для визначення оптимального варіанту протягання траси лінійних споруд. При польових роботах визначаємо кути повороту, розмічуємо пікетаж, вимірюємо сторони ходу, нівелюємо трасу і закріплюємо фіксовані точки. На камеральному етапі складаємо інженерно-цифрову модель смуги, поздовжні профілі варіантів проходження траси, виконуємо цифровий топографічний план масштабу 1:10000 з використанням матеріалів дистанційного зондування Землі. На складних ділянках створюємо інженерно-топографічний план масштабом 1:1000, 1:2000, 1:5000. При великих площах зйомки використовуємо аерознімання території.

Геофізичні роботи

Виконуємо з метою вивчення структурно-тектонічної будови, меж розповсюдження, потужності і властивостей грунтів, рівнів підземних вод, виявлення аномалій і сейсмічного мікрорайонування.

Геофізичні методи дозволяють:

 • визначити підземні комунікації (труби, кабелі)
 • зафіксувати положення карстових пустот
 • дослідити рівень грунтових вод, кількість і швидкість потоку
 • залягання сильно стискуваних і неоднорідних грунтів
 • поділити території у відповідності до сейсмічної активності
 • оцінити ступінь руйнування від землетрусів
 • провести профілювання грунту
 • визначити глибину і профіль дна річки (озера)

Розрахуємо вартість робіт для вашого об'єкта

Дослідження зсувних і просідних процесів

 

Виконуємо дослідження властивостей ґрунтів у масиві. Геотехнічні вишукування для ділянок з поширенням особливих ґрунтів зокрема зсувних і просідних виконуємо спеціальною програмою, що передбачає додаткові роботи для формування оптимальних будівельних рішень. 

Для просідних ґрунтів визначаємо:

 • поширення і приуроченість просідних ґрунтів до форм рельєфу і геоморфологічних елементів; 
 • джерела замочування, стан і характер наявних деформацій будинків та споруд;
 • характер мікрорельєфу, особливості розвитку просідних процесів, зокрема розмір просідних блюдець, наявність лесового псевдокарсту, вертикальних тріщин, ярів, солончаків, такирів;
 • початковий тиск просідання, фільтраційні властивості просідних ґрунтів;
 • характер зміни просідності за площею і глибиною;
 • модуль деформації за природною вологості і у насиченою водою стані

Для зсувних ґрунтів встановлюємо:

 • для торфів і заторфованих ґрунтів – генезис і геоморфологічний тип боліт, умови залягання болотних відкладень, поширення і потужність боліт, склад і властивості підстильних мінеральних ґрунтів, вміст органічних речовин, ступінь розкладання і зольності для торфів;
 • показники консолідації і повзучості, джерела обводнюваного покладу, місце розташування джерел, наявність озер і сплавин;
 • для мулу і сапропенів – гранулометричний склад, вміст органічних речовин, карбонатів, склад і вміст водорозчинних солей.

Проектування доріг

Здійснюємо проектування  доріг місцевого значення, доріг промислових і складських районів, житлових вулиць та проїздів. Проектуємо повний лінійний комплекс інженерних і допоміжних споруд призначених для зручного проїзду транспортних засобів. Роботи включають проектування повздовжнього  поперечного профілю, водовідведення, ландшафтне проектування, нанесення дорожнього одягу, зовнішнє освітлення та інженерний благоустрій. Для визначення параметрів проектування складається разом із Замовником технічне завдання, в якому визначаються параметри довжина дороги та інші її характеристики.

Вертикальне електричне зондування

Вертикальне електричне зондування-метод геофізики який передбачає використання електричного поля для визначення геологічного розрізу, виявлення геологічних структур їх положення та напряму.

Для будівництва чи реконструкції будівель і споруд дозволяє:

 • визначити підземні комунікації (труби, кабелі)
 • зафіксувати положення карстових пустот;
 • дослідити рівень ґрунтових вод, кількість і швидкість потоку;
 • залягання сильно стискуваних (лінз) і неоднорідних ґрунтів (торф, мул, елювіальні, техногенні ґрунти)

На території дослідження накладаються профілі між двома полярними електродами і точкою вимірювання. Результати вертикально електричного зондування передбачають складання графіків залежності уявного опору від розносів установки. Складені графіки порівнюються з теоретичними кривими із заданими потужностями шарів та їх питомими опорами.

Оконтурювання невитриманих або неоднорідних ґрунтів

Оконтурювання невитриманих або неоднорідних ґрунтів. Для виявлення меж розвитку небезпечних процесів і явищ, здійснюють оконтурювання території за допомогою  розміщення додаткових виробків за межами контуру проектованої будівлі (споруди). Таке оконтурювання дозволяє дослідити лінзи, сильно стискуваних ґрунти, торф, мул, елювіальні чи техногенні ґрунти. Мінімальна рекомендована глибина і відстань між гірничими виробками (свердловинами) наводиться у нормативному документі ДБН А.2.1-1-2014. Зазвичай оконтурювання є частиною інженерно-геологічного звіту, якщо є відомості, що на ділянці поширені ґрунти з особливими властивостями, або можуть проводитись окремо якщо такі ґрунти були виявлені при геологічній розвідці. У звіті встановлюють і додатково відображають генезис, глибину, умови залягання і склад ґрунтів, модуль їх деформації. Надається оцінка доцільності збереження ґрунту як основи споруди, вибір способу інженерної підготовки території,вибір основи і типу фундаменту.

Георадіолокаційне обстеження

Георадіолокаційне обстеження-геофізичний метод заснований на вивчені імпульсів електромагнітних хвиль і фіксації сигналів, які відбиваються від різних об’єктів у досліджуваному ґрунті. Основний прилад, що використовується це георадар, що діє за Принципом Ферма, Принципом Гюйсенса-Френеля та Законом Снелла.

Георадіолокаційне обстеження дозволяє здійснити георадарне профілювання, яке є основою для побудови радарограм.

За допомогою цього методу можна:

  • провести профілювання ґрунту
  • визначити підземні комунікації (труби, кабелі)
  • зафіксувати положення карстових пустот;
  • дослідити рівень ґрунтових вод, кількість і швидкість потоку;
  • залягання сильно стискуваних і неоднорідних ґрунтів
  • визначити глибину і профіль дна річки (озера)

Мікросейсмічне районування

Мікросейсмічне районування-дослідження, яке передбачає розділення території на райони за ступенем руйнування будівель   під час можливого землетрусу. Для цього проводиться експеримент за яким складається карта, на якій нанесені сейсмічні умови території, які враховують також регіональні, природні і техногенні фактори виникнення сейсмічного ефекту від землетрусу. Бальність землетрусу визначається також з врахуванням властивостей ґрунтів, рельєфу території і рівня ґрунтових вод. Для повноти геолого-сейсмічного аналізу здійснюють відбір проб ґрунту і води, та досліджують матеріали інженерно-геологічних вишукувань, що були проведені на цій території.

 Роботи з мікросейсмічного районування виконують у складі інженерних вишукувань або окремо. Камеральне опрацювання даних включає: опис, аналіз і модельне відображення отриманої інформації, зокрема подається детальна характеристика геологічної будови, властивостей ґрунтів і режим гідросфери, активність і поширення сейсмічних процесів, розробка рекомендацій щодо усунення негативного впливу через виконання спеціальних заходів (планування території, проведення дренувань, закріплення ґрунтів, будівництво стримувальних споруд і т.п.). Достовірність рекомендації залежить від якості вхідної інформації і рівня кваліфікації спеціалістів. На нашому підприємстві розроблення пошукових і нормативних прогнозів здійснюють спеціалісти найвищої категорії, які є провідними науковцями України за цією тематикою, і які мають значний практичних досвід виконання таких завдань на території нашої держави, і за її межами.

Часті питання

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Залишились питання?
Заповніть форму для отримання кваліфікованої консультації

Галерея